FUDA MUSIC SHOW

BT Media vinh dự là đơn vị đồng hành cùng sự kiện âm nhạc hơn 8000 khán giả Fuda Music Show. Một sự kết hợp mãn nhãn giữa âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng, vũ đạo và tinh thần cháy hết mình của hơn 8000 khán giả tại Fuda Music Show

All in one