Xuất bản phần mềm QTDN
Trang chủ > Xuất bản phần mềm QTDN
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VĂN PHÒNG
Là giải pháp Văn phòng điện tử toàn diện dành cho doanh nghiệp, bộ ngành, cơ quan. Hệ thống TNeoffice cho phép người sử dụng có thể hội thảo, nhắn tin, gửi file trực tiếp, trưng cầu ý kiến, gửi tin nhắn ra điện thoại di động, lên lịch làm việc, đăng ký lịch họp, quản lý danh bạ, nhắc việc, giao việc qua mạng và nhận phản hồi công việc, ... Đặc biệt, với TNeoffice, người sử dụng có thể xử lý, tạo, duyệt các văn bản, giấy tờ theo những chu trình luồng công việc một cách mềm dẻo và tiện lợi.
THẦN KỲ