Mobile Ad-network
Trang chủ > Mobile Ad-network
Mobile Ads đang là xu hướng mới của Online Marketing thời điểm hiện tại và tương lai. Người dùng ” go mobile”, doanh nghiệp ” go mobile” và các nhà quảng cáo “go Mobile”… Nhu cầu tìm kiếm truy cập thông tin qua di động đã khiến các hình thức marketing trên di động ra đời nhiều hơn: Adnetwork Mobile Ads, Application Ads, Mobile Search, Mobile Social…
THẦN KỲ