Quảng cáo Social Networks
Trang chủ > Quảng cáo Social Networks
Trong thời điểm hiện nay, khủng hoảng kinh tế gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp buộc phải thắt chặt chi tiêu, đặc biệt là ngân sách cho quảng cáo. Tuy nhiên, quảng cáo không vì như vậy mà không phát triển. Kinh tế suy thoái cũng tạo ra một cơ hội cho hình thức quảng cáo mới: quảng cáo trực tuyến. Quảng cáo trực tuyến mang đến nhiều lợi ích mà nếu biết tận dụng, doanh nghiệp có thể thành công ngoài mong đợi.
Quảng cáo trên Internet được cho là một giải pháp thông minh cho doanh nghiệp. Đây không chỉ là hình thức truyền thông ít tốn kém mà còn tiếp cận được với đông đảo công chúng, tiếp nhận được phản hồi của họ, dễ dàng quản lý và đo lường hiệu quả quảng cáo và điều quan trọng là có nhắm trực tiếp đến đối tượng khách hàng mục tiêu.
THẦN KỲ