Giới thiệu

Trang chủ > giới thiệu

[Infographic] Quảng cáo trên các mạng xã hội

Với khả năng tiếp cận lớn với người tiêu dùng từ các mạng xã hội, hơn 75% các thương hiệu lớn đã đưa kênh quảng cáo qua mạng xã hội vào ngân sách marketing của mình. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ đều không nắm chắc về khả năng đo lường mức độ hiệu quả của kênh marketing này một cách chính xác.

Không ngạc nhiên, doanh thu được đem về từ quảng cáo của Facebook trong năm 2012 cao hơn 4,5 lần so với LinkedIn và cao hơn 15 lần so với Twitter. Những nhà đầu tư lớn nhất là AT&T, Microsoft, Just Fabulous và Disney. Infographic mới nhất của Uberflip sẽ minh họa sự tác động ngày càng tăng của quảng cáo trên mạng xã hội đối với các maketers, lượng ngân sách được phân bổ cho những kênh này và hiệu quả của các chiến dịch truyền thông qua mạng xã hội đem lại.

social ads roi infographic uberflip [Infographic] Quảng cáo trên các mạng xã hội

Nguồn: Uberflip

THẦN KỲ